Obchodní podmínky

Uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Zákon“)

 

Tyto obchodní podmínky slouží k informování konečného spotřebitele (dále také „zachycená osoba“ či „Uživatel“) o produktech Francka Alasseur v rámci internetových stránek kapakphoto.com, který je taktéž jejich provozovatelem. Obchodní podmínky slouží ke stanovení práv a povinnosti, která jsou spojena s užíváním internetového obchodu a fotobanky. Zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“ s nimi vyjadřujete svůj souhlas.

 

Smlouva je uzavřena v českém jazyce.

Provozovatel internetových stránek na doméně www.kapakphoto.com je:

Franck Alasseur

140 00, Bitovska 11

IČ: 71383751

DIČ: CZ – 681010329

Email: info@kapakphoto.com

(dále jen „Fotograf“)

 

I.

Služby poskytované fotografem

1) Fotograf poskytuje své služby na stránkách www.kapakphoto.com.

2) Služby podle odstavce 1 jsou tyto:

  1. Zajišťování pořizování fotografií ze soukromých akcí (svatby, schůze, konference) za úplatu. Toto zajišťování je zprostředkováno na základě dohody o provedení práce, která stanoví licenční podmínky k použití jednotlivých fotografií. Fotografie jsou poskytnuty ve fyzické či digitální podobě na základě dohody.

  1. Služby ve formě fotobanky, v nichž si uživatel pořizuje fotografie v digitální i fyzické podobě podle výběru v menu FOTOBANKA. Dané fotografie jsou poskytnuty pro nekomerční užití v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v objednávkovém menu.

  1. Pořizování fotografií na zakázku v digitální i fyzické podobě. K fotografii či soukromé fotogalerii má zvláštní přístup jen osoba (či osoby), která je fotografována, a to na základě přiděleného kódu.

 

II.

Soukromá fotogalerie

1) Soukromá fotogalerie je jedinečná fotogalerie či jedinečný přístup k fotografii, která byla vyfocena Fotografem pro zachycenou osobu. Přístup k soukromé fotogalerii je možný prostřednictvím hesla, které bylo zachycené osobě Fotografem v ústní, písemné, elektronické či jiné podobě poskytnuto. Toto heslo je důvěrné a zakazuje se jeho poskytnutí třetí osobě.

2) V soukromé fotogalerii budou fotografie v digitální podobě vytvořené Fotografem, které zachycují osoby. Tyto fotografie bude možno zakoupit jednotlivě či jako soubor fotografií vždy na základě ceny určené Fotografem, která je u těchto fotografií zobrazena. Fotografii, jejíž licenci chce uživatel pořídit, označí prostřednictvím ikonky nákupního košíku pod danou fotografií. Daná fotografie bude následně zobrazena v menu KOŠÍK, kde budou platební údaje, dodací a jiné podmínky. Uživatel je povinen vyplnit svoji pravou adresu a odpovídá za její správnost.

3) Po zaplacení prostřednictvím jednoho ze způsobů uvedených na internetové stránce (online prostřednictvím aplikace pro platbu kartou, platební bránou GoPay, PayPal, dobírka, hotovost), obdrží zachycená osoba jedinečný přístup prostřednictvím odkazu, který bude automaticky vygenerován. Odkaz bude přístupný po dobu 24 h, poté následuje jeho vymazání. V případě, že dojde k vymazání odkazu, ať už z důvodu na straně zachycené osoby či na straně Fotografa, a zachycená osoba neobdrží fotografii v digitální podobě, je tato osoba oprávněna požadovat zaslání nového odkazu.

4) Na základě objednání fotografie prostřednictvím internetových stránek bude se zachycenou osobou uzavřena licenční smlouva, v níž budou stanovena další práva a povinnosti smluvních stran. Není-li v licenční smlouvě na internetové stránce www.kapakphoto.com sjednáno jinak, platí, že licence je uzavřena jako licence nevýhradní a obdržitel licence není oprávněn ke komerčnímu užití. V případě, že bude obdržitel licence vyžadovat jiné než nekomerční užití, je povinen kontaktovat Fotografa prostřednictvím e-mailu a dohodnout se na tomto užití. Dohoda o jiném užití je uzavřena jen v případě, že Fotograf výslovně souhlasí s daným užitím.

 

III.

Fotobanka a licence fotografií přes fotobanku

1) Uživatel internetové stránky www.kapakphoto.com je oprávněn objednávat fotografie, v digitální či fyzické podobě, které jsou umístěny do fotobanky. Fotografii, jejíž licenci chce uživatel pořídit, označí prostřednictvím ikonky nákupního košíku pod danou fotografií. Daná fotografie bude následně zobrazena v menu KOŠÍK, kde budou platební údaje, dodací a jiné podmínky. Uživatel je povinen vyplnit svoji pravou adresu a odpovídá za její správnost.

2) Po zaplacení prostřednictvím jednoho ze způsobů uvedených na internetové stránce v menu KOŠÍK (online prostřednictvím aplikace pro platbu kartou, platební bránou GoPay, PayPal, dobírka, hotovost), obdrží uživatel jedinečný přístup k digitální podobě fotografie prostřednictvím odkazu, který bude automaticky vygenerován. Odkaz bude přístupný po dobu 24 h, poté následuje jeho vymazání. V případě, že dojde k vymazání odkazu, ať už z důvodu na straně uživatele či na straně Fotografa, a uživatel neobdrží fotografii v digitální podobě, je tato osoba oprávněna požadovat zaslání nového odkazu;

V případě objednání fotografie ve fyzické podobě obdrží fotografie vytištěné na papíře a doručené poštou v papírové obálce, která bude vyztužena za účelem co nejbezpečnějšího a nejšetrnějšího doručení. Za doručení fotografií ve fyzické podobě bude mimo ceny za fotografie účtován poplatek ve výši 90 Kč.

3) Na základě objednání fotografie prostřednictvím internetových stránek bude s uživatelem uzavřena licenční smlouva, v níž budou stanovena další práva a povinnosti smluvních stran. Není-li licenční smlouva uzavřena přes internetové stránky www.kapakphoto.com, platí, že licence je uzavřena jako licence nevýhradní a obdržitel licence není oprávněn ke komerčnímu užití. V případě, že bude obdržitel licence vyžadovat jiné než nekomerční užití, je povinen kontaktovat Fotografa prostřednictvím e-mailu a dohodnout se na tomto užití. Dohoda o jiném užití je uzavřena jen v případě, že Fotograf výslovně souhlasí s daným užitím.

 

IV.

Fotografie pořizované na zakázku

1) Fotograf poskytuje služby v pořizování fotografií ad hoc, kdy s osobou, která mu poskytne svolení k zachycení její podoby, uzavře následně licenční smlouvu o poskytnutí fotografie k nekomerčnímu užití. Přístup k fotografii obdrží osoba prostřednictvím hesla, které bylo zachycené osobě Fotografem v ústní, písemné, elektronické či jiné podobě poskytnuto. Toto heslo je důvěrné a zakazuje se jeho poskytnutí třetí osobě.

2) Fotografii, jejíž licenci chce uživatel pořídit a na níž je zachycená osoba, označí prostřednictvím ikonky nákupního košíku pod danou fotografií. Fotografie bude následně zobrazena v menu KOŠÍK, kde budou platební údaje, dodací a jiné podmínky. Uživatel je povinen vyplnit svoji pravou adresu a odpovídá za její správnost.

3) Po zaplacení prostřednictvím jednoho ze způsobů uvedených na internetové stránce v menu KOŠÍK (online prostřednictvím aplikace pro platbu kartou, platební bránou GoPay, PayPal, dobírka, hotovost), obdrží uživatel jedinečný přístup k digitální podobě fotografie prostřednictvím odkazu, který bude automaticky vygenerován. Odkaz bude přístupný po dobu 24 h, poté následuje jeho vymazání. V případě, že dojde k vymazání odkazu, ať už z důvodu na straně uživatele či na straně Fotografa, a uživatel neobdrží fotografii v digitální podobě, je tato osoba oprávněna požadovat zaslání nového odkazu;

 

V případě objednání fotografie ve fyzické podobě obdrží fotografie vytištěné na papíře a doručené poštou v papírové obálce, která bude vyztužena za účelem co nejbezpečnějšího a nejšetrnějšího doručení. Za doručení fotografií ve fyzické podobě bude mimo ceny za fotografie účtován poplatek za poštovné a balné ve výši 90 Kč.

4) Na základě objednání fotografie prostřednictvím internetových stránek bude se zachycenou osobou uzavřena licenční smlouva, v níž budou stanovena další práva a povinnosti smluvních stran. Není-li licenční smlouva uzavřena přes internetové stránky www.kapakphoto.com, platí, že licence je uzavřena jako licence nevýhradní a obdržitel licence není oprávněn ke komerčnímu užití. V případě, že bude obdržitel licence vyžadovat jiné než nekomerční užití, je povinen kontaktovat Fotografa prostřednictvím e-mailu a dohodnout se na tomto užití. Dohoda o jiném užití je uzavřena jen v případě, že Fotograf výslovně souhlasí s daným užitím.

 

 

V.

Poučení o právech a povinnostech nezmíněných v textu obchodních podmínek ve smyslu Zákona

1) Cena uvedená pod fotografiemi a v měnu KOŠÍK je cena konečná. Kromě ceny konečné se dále platí poplatky za poštovné a balné ve výši 90 Kč. Tato částka tvoří samostatnou položku. Spotřebitel souhlasí s tím, že náklady na dodání mohou být dodatečně účtovány a zvýšeny ve smyslu § 1811 odst. 2 písm. e). Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám.

2) Spotřebiteli je dáno na výběr 4 možnosti platby za poskytnuté plnění – Platbou online přes systém GoPay, prostřednictvím služby PayPal, na dobírku při převzetí zásilky, v hotovosti. Jednotlivé způsoby platby jsou uzpůsobeny způsobu doručení poskytnutého plnění (tj. například není možno požadovat doručení e-mailem a platit hotově či na dobírku.

3) prostřednictvím e-mailové zprávy, v níž bude uveden odkaz na přístup k fotografii v digitální podobě.

4) Spotřebitel je oprávněn požadovat zaslání poskytnutého plnění, v případě, že prokáže, že mu nebylo plněno podle smlouvy. Spotřebitel je oprávněn reklamovat a nárokovat náhradní zaslání poskytnutého plnění do: 4 týdnů v případě doručení prostřednictvím pošty a do 7 dnů v případě poskytnutí prostřednictvím e-mailové zprávy, v níž bude uveden odkaz na přístup k fotografii v digitální podobě. Záruka na licenční smlouvu ani na datový nosič se neposkytuje. V případě požadování výše uvedeného je spotřebitel povinen kontaktovat a následně dohodnout plnění ze strany poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy.

5) Uzavřená smlouva a údaje z ní budou uloženy u prodejce v digitální podobě. Spotřebitel k ní nemá přístup. Shrnutí licenční smlouvy a obchodní podmínky budou zaslány na e-mailovou adresu spotřebitele po uhrazení objednávky. Po odsouhlasení smluvních a obchodních podmínek obdrží Spotřebitel potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailové pošty.

6) Spotřebitel vybírá fotografie, o nichž chce uzavřít smlouvu prostřednictvím ikonky nákupního košíku. V rámci menu KOŠÍK pak probíhá platba. Spotřebitel je povinen uvést pravdivé údaje a je oprávněn až do závazné objednávky k jejich změně v jakékoliv položce.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy podle zákona

Spotřebitel nemá podle těchto obchodních podmínek právo na odstoupení od smlouvy, jak je stanoveno v § 1837 zákona. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (fotografie ve fyzické podobě), a o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Kapakphoto si vyhrazuje právo odmítnout opožděné nárokování vad.

 

VII.

Odpovědnost za vady

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2) Poskytovatel odpovídá objednateli za to, že prodávaná věc je ve shodě s licenční smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s licenční smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, poskytovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který poskytovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3) V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě s licenční smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má objednatel právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího licenční smlouvě, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4) Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, uplatňuje objednatel u poskytovatele na adrese jeho provozovny a na e-mailové adrese: info@kapakphoto.com.

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Vaše data jsou u mě v bezpečí. Údaje vyplněné v objednávce zpracovávám podle podmínek zpracování osobních údajů

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Je-li jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, nemá to za následek neplatnost jejich celého znění. Ostatní ustanovení, která nebyla postižena neplatností, zůstávají v platnosti.

2) Platnost těchto smluvních podmínek počíná od: 1.1.2014. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu. O takové změně bude spotřebitel informován na internetových stránkách www.kapakphoto.com.